• facebook
 • instagram
 • twitter
 • linkedin
 • youtube
 • telegram
การนำทางสู่อนาคตของการค้าขายแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน: การยอมรับการลงทุนที่ยั่งยืน

สารบบ

การนำทางสู่อนาคตของการค้าขายแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน: การยอมรับการลงทุนที่ยั่งยืน

การนำทางสู่อนาคตของการค้าขายแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน: การยอมรับการลงทุนที่ยั่งยืน

Vantage Updated by Updated Wed, January 10 02:16

ในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน แนวคิดของเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนได้กลายเป็นแนวทางการแก้ปัญหาสำหรับแนวทางปฏิบัติทางการค้าที่ยั่งยืน ขณะที่เราเดินทางผ่านแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงเหล่านี้ เราต้องตั้งคำถามว่า ในฐานะประชาคมโลก เราจะลงทุนเชิงกลยุทธ์ในเศรษฐกิจหมุนเวียนได้อย่างไร เพื่อไม่เพียงขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่ยังปกป้องสิ่งแวดล้อมของเราสำหรับคนรุ่นอนาคตด้วย

บทความนี้สำรวจศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งเป็นโมเดลการอนุรักษ์ทรัพยากรที่เน้นการใช้วัสดุซ้ำและการรีไซเคิล โดยนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมสำหรับธุรกิจและผู้บริโภคในการปรับตัวอย่างมีประสิทธิภาพภายในภูมิทัศน์การค้าที่มุ่งเน้นอนาคตนี้

แนวโน้มและนวัตกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ในการซื้อขายแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

ก่อนที่จะเจาะลึกลงไป เรามาสำรวจการพัฒนาและนวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่กำลังกำหนดทิศทางการซื้อขายแบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในปัจจุบันกันก่อน:

 1. เทคโนโลยีบล็อคเชน (Blockchain)

  1. เทคโนโลยีบล็อคเชนกำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในฐานะรากฐานที่สำคัญในขอบเขตของการซื้อขายแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยนำเสนอระดับความปลอดภัยและความโปร่งใสที่ไม่เคยมีมาก่อน ด้วยการสร้างบัญชีแยกประเภทแบบกระจายอำนาจและไม่เปลี่ยนรูป บล็อกเชนทำให้มั่นใจได้ว่าทุกธุรกรรมและความเคลื่อนไหวของสินค้าได้รับการบันทึกอย่างถูกต้องและตรวจสอบได้ทันที สิ่งนี้พิสูจน์ให้เห็นถึงข้อได้เปรียบอย่างยิ่งในการติดตามวงจรอายุของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการกำจัด
  2. ตัวอย่างเช่น ในอุตสาหกรรมแฟชั่น เทคโนโลยีบล็อกเชนสามารถนำมาใช้เพื่อติดตามการเดินทางของเสื้อผ้าตั้งแต่ขั้นตอนวัตถุดิบ ไปจนถึงการผลิต การค้าปลีก และอื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อให้มั่นใจถึงหลักปฏิบัติด้านจริยธรรมและความยั่งยืน การตรวจสอบย้อนกลับในระดับนี้ไม่เพียงแต่ส่งเสริมการบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบ แต่ยังช่วยเพิ่มความไว้วางใจของผู้บริโภคในผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนอีกด้วย
 2. ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine learning)

  1. AI และการเรียนรู้ของเครื่องกำลังปฏิวัติวิธีที่เราเข้าถึงการซื้อขายในเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน เทคโนโลยีเหล่านี้มีความเป็นเลิศในการวิเคราะห์ชุดข้อมูลขนาดใหญ่ ช่วยให้ธุรกิจสามารถคาดการณ์แนวโน้ม เพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากร และเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการรีไซเคิล ซึ่ง AI สามารถใช้อัลกอริธึมเพื่อคาดการณ์ความต้องการสำหรับวัสดุรีไซเคิล หรือจับคู่ของเสียกับโอกาสที่จะพัฒนาสิ่งนั้น ๆ ให้ดีขึ้นได้ (Upcycling) และแม้กระทั่งออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อให้ถอดประกอบและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ง่ายขึ้น เพื่อช่วยลดของเสีย
  2. ในภาคการจัดการขยะ ระบบที่ขับเคลื่อนด้วย AI สามารถคัดแยกและจำแนกประเภทวัสดุเหลือใช้ได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วกว่าการใช้แรงงานคน การใช้เซ็นเซอร์และกล้องที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้ระบบเหล่านี้สามารถวิเคราะห์ภาพขยะและระบุได้อย่างแม่นยำ CleanRobotics ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์
  3. เรือธง (Flagship) ที่เรียกว่า TrashBot ถังขยะอัจฉริยะที่ใช้ AI เพื่อแยกขยะออกจากขยะรีไซเคิล ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยเร่งกระบวนการรีไซเคิลเท่านั้น แต่ยังช่วยให้แน่ใจว่าเปอร์เซ็นต์ของวัสดุที่มากขึ้นจะถูกกู้คืนเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำ
 3. วัสดุชีวภาพและวัสดุที่สร้างใหม่่

  1. วัสดุชีวภาพและวัสดุที่สร้างใหม่ ถือได้ว่าเป็นผู้นำในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ยั่งยืนภายในการค้าขายแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน วัสดุเหล่านี้ได้มาจากแหล่งธรรมชาติและได้รับการออกแบบมาให้สามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้อย่างสมบูรณ์หรือรีไซเคิลได้ง่าย ซึ่งช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการทดแทนวัสดุแบบดั้งเดิมที่ไม่หมุนเวียนด้วยทางเลือกทางชีวภาพเหล่านี้ ธุรกิจต่าง ๆ ไม่เพียงแต่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เท่านั้น แต่ยังปูทางไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนมากขึ้นในการผลิตและการออกแบบผลิตภัณฑ์อีกด้วย
  2. ขณะนี้บริษัทต่าง ๆ กำลังสำรวจการใช้ไมซีเลียม ซึ่งเป็นโครงสร้างรากของเห็ด เพื่อสร้างวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายตามธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงไปสู่วัสดุที่สามารถงอกใหม่หรือคืนสู่ระบบนิเวศได้โดยไม่เป็นอันตราย ถือเป็นก้าวสำคัญสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนที่ยั่งยืนมากขึ้น ภายในปี 2566 ตลาดบรรจุภัณฑ์ไมซีเลียมคาดว่าจะมีมูลค่าถึง 74 ล้านเหรียญสหรัฐ และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 187 ล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2576 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้น (CAGR) ที่ 9.7% [1]
 4. การพิมพ์ 3 มิติสำหรับการผลิตและการซ่อมแซมแบบกระจาย

  1. การพิมพ์ 3 มิติกำลังปฏิวัติเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยการอำนวยความสะดวกด้านการผลิตและการซ่อมแซมแบบกระจาย เทคโนโลยีนี้ช่วยให้สามารถผลิตสินค้าได้ตามความต้องการ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนของเสียและการขนส่งที่เกี่ยวข้องกับวิธีการผลิตแบบดั้งเดิม แม้ว่าขนาดตลาดจะค่อนข้างเล็ก แต่ McKinsey คาดการณ์ว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจของการพิมพ์ 3 มิติ อาจเพิ่มขึ้นเป็น 230 พันล้านดอลลาร์สหรัฐถึง 550 พันล้านดอลลาร์ต่อปีภายในปี 2568 [2]
  2. ตัวอย่างที่โดดเด่นคือการใช้การพิมพ์ 3 มิติเพื่อสร้างชิ้นส่วนอะไหล่สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือเครื่องจักร ซึ่งช่วยยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ และลดความต้องการทรัพยากรใหม่ นอกจากนี้ การใช้วัสดุรีไซเคิลในการพิมพ์ 3 มิติกำลังค่อย ๆ ได้รับแรงผลักดัน ซึ่งเป็นตัวอย่างว่าเทคโนโลยีนี้สามารถเป็นเครื่องมือที่มีศักยภาพในการตระหนักถึงเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนได้อย่างไร ทั้งยังสามารถส่งเสริมการผลิตในท้องถิ่น ลดขยะ และส่งเสริมการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่
 5. นโยบายและการสนับสนุนด้านกฎระเบียบ

  1. การสนับสนุนด้านนโยบายและกฎระเบียบที่แข็งแกร่งถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเติบโตและความสำเร็จของโครงการริเริ่มเศรษฐกิจหมุนเวียน รัฐบาลและหน่วยงานกำกับดูแลมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ไม่เพียงแต่สนับสนุนแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนเท่านั้น แต่ยังได้รับคำสั่งอีกด้วย นโยบายที่สร้างแรงจูงใจในการรีไซเคิล การลงโทษการผลิตขยะหรือของเสียที่มากเกินไป และสนับสนุนแนวทางปฏิบัติทางธุรกิจที่ยั่งยืนถือเป็นสิ่งสำคัญ
  2. ตัวอย่างที่สำคัญของนโยบายและการสนับสนุนด้านกฎระเบียบดังกล่าวคือแผนปฏิบัติการเศรษฐกิจหมุนเวียนของสหภาพยุโรป ซึ่งนำมาใช้ในเดือนมีนาคม ปีพ.ศ.2563 แผนนี้ถือเป็นกลยุทธ์ที่ครอบคลุมที่มุ่งส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและลดขยะให้เหลือน้อยที่สุด นโยบายเหล่านี้กำหนดกรอบการทำงานที่ช่วยให้ธุรกิจต่าง ๆ สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมและมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ยั่งยืนมากขึ้น โดยให้การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ปัจจัย ESG และนโยบายของรัฐบาลที่ขับเคลื่อนการลงทุนแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

ปัจจัย ESG และนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนการลงทุนแบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมีดังนี้:

 1. ปัจจัย ESG

  1. การให้ความสำคัญที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) กำลังเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของการลงทุนแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน นักลงทุนกำลังพิจารณามากขึ้นเรื่อย ๆ ว่าบริษัทต่าง ๆ บูรณาการความยั่งยืนเข้ากับโมเดลธุรกิจของตนอย่างไร กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การลงทุนไปสู่แนวปฏิบัติที่ยั่งยืนมากขึ้น แนวโน้มนี้ได้รับการเสริมด้วยความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของการรายงานความยั่งยืน ซึ่งบริษัทต่าง ๆ แสดงให้เห็นอย่างโปร่งใสถึงความมุ่งมั่นในการรีไซเคิล 
  2. การใช้ซ้ำ และการลดขยะ
  3. นอกจากนี้ ความหลากหลายในหน่วยงานจัดอันดับ ESG ยังทำให้เกิดความซับซ้อนอีกชั้นหนึ่งให้กับภูมิทัศน์นี้ หน่วยงานแต่ละแห่งใช้รูปแบบการให้คะแนนและเกณฑ์การประเมินที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งนำไปสู่แนวทางการประเมินความยั่งยืนของบริษัทที่แตกต่างกันออกไป ตัวอย่างเช่น หน่วยงานต่าง ๆ เช่น MSCI ESG Research , Sustainalytics และ Moody’s ESG Solutions ต่างก็ใช้วิธีการและเกณฑ์ที่แตกต่างกันในการประเมินประสิทธิภาพ ESG ของบริษัท [3]
 2. นโยบายของรัฐบาล

  1. ในขณะเดียวกัน นโยบายและกฎระเบียบของรัฐบาลได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นกุญแจสำคัญในการกำหนดเส้นทางของการค้าขายแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน กฎหมายและแนวปฏิบัติที่สนับสนุนการรีไซเคิล การลดของเสีย และการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดและการดำเนินธุรกิจ นโยบายและกฎระเบียบเหล่านี้ ตามที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยสำหรับธุรกิจต่าง ๆ ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ยั่งยืนมากขึ้น โดยสอดคล้องกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมพร้อมกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ
  2. รัฐบาลยังใช้ประโยชน์จากเครื่องมือต่าง ๆ เช่น แรงจูงใจด้านภาษีสำหรับแนวทางปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บทลงโทษสำหรับขยะส่วนเกิน และข้อบังคับในการรีไซเคิลเพื่อนำพาบริษัทเหล่านั้น ไปสู่โมเดลที่ยั่งยืนมากขึ้น นอกจากนี้ การสนับสนุนจากรัฐบาลในรูปแบบของเงินอุดหนุนหรือเงินทุนสำหรับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสีเขียวกำลังเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่เศรษฐกิจแบบวงกลม เนื่องจากกรอบการกำกับดูแลเหล่านี้มีการพัฒนา กรอบดังกล่าวไม่เพียงแต่ปฏิรูปแนวทางปฏิบัติทางธุรกิจในปัจจุบันเท่านั้น แต่ยังเป็นแนวทางในการลงทุนและนวัตกรรมในอนาคต เพื่อให้มั่นใจว่าสภาพแวดล้อมการซื้อขายที่ยั่งยืนและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ยั่งยืน: การกระจายพอร์ตการลงทุนของเศรษฐกิจหมุนเวียน

ในขณะที่เศรษฐกิจแบบหมุนเวียนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โอกาสสำหรับผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ยั่งยืนก็เช่นกัน ตลาดที่กำลังเติบโตนี้เสนอทางเลือกที่หลากหลาย รวมถึงกองทุนรวม กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) และพันธบัตรสีเขียว ซึ่งแต่ละกองทุนจะตอบสนองความต้องการและความชอบของนักลงทุนที่แตกต่างกัน

“สำหรับการลงทุนในเศรษฐกิจหมุนเวียน อาจพิจารณาไปที่พันธบัตรสีเขียว ส่งผลกระทบต่อกองทุนรวมที่ลงทุน ตลอดจนโซลูชันเทคโนโลยีดิจิทัล”

Seeram Ramakrishna, ศาสตราจารย์และผู้อำนวยการ, ศูนย์เทคโนโลยีนาโนและความยั่งยืน, NUS.

 1. กองทุนรวม

  1. กองทุนรวมที่มุ่งเน้นธุรกิจเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เปิดโอกาสให้นักลงทุนมีโอกาสในการลงทุนที่ไม่เหมือนใคร วิธีการทำงานของกองทุนเหล่านี้ คือการรวมทรัพยากรของนักลงทุนหลายรายเข้ากับผู้จัดการเงินหรือผู้จัดการกองทุน ที่จะสร้างพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายซึ่งรวมถึง บริษัทที่โดดเด่นในการปฏิบัติอย่างยั่งยืน
  2. กองทุนรวมประเภทนี้ช่วยให้ผู้ลงทุนมีส่วนร่วมในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ควบคู่ไปกับการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนไปยังภาคส่วนและบริษัทต่าง ๆ เพื่อให้เป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนที่ต้องการความยั่งยืนและการกระจายพอร์ตการลงทุน นักลงทุนของกองทุนเหล่านี้คาดว่าจะสนับสนุนนวัตกรรมด้านการรีไซเคิล พลังงานหมุนเวียน และการลดขยะ นอกจากนี้ กองทุนเหล่านี้มักจะรวมถึงบริษัทที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
 2. ETFs

  1. ETF ที่ปรับให้เหมาะกับเศรษฐกิจหมุนเวียนกำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากความสามารถในการให้นักลงทุนเข้าถึง บริษัทที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การรวมกันของผลกระทบทางจริยธรรมและผลการดำเนินงานทางการเงินนี้ชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการติดตาม ETF ของ บริษัทที่โดดเด่นในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติในห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน นอกเหนือจากการสอดคล้องกับมูลค่าด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว ETF เหล่านี้ยังให้ข้อได้เปรียบในทางปฏิบัติที่สำคัญ
  2. พวกเขาให้ความยืดหยุ่นในการซื้อขายแบบเรียลไทม์และมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับประสิทธิภาพของดัชนีที่มุ่งเน้นธุรกิจเศรษฐกิจหมุนเวียน ในแง่ของการกระจายความเสี่ยงเช่นเดียวกับกองทุนรวม ETF โดดเด่นด้วยสภาพคล่องและสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมการจัดการที่ต่ำกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับกองทุนรวมที่ซื้อขายเฉพาะตอนท้ายของวันซื้อขาย กองทุนรวมนี้จะซื้อขายเหมือนกับหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ทำให้นักลงทุนเข้าถึงได้ง่ายขึ้น และสามารถเลือกลงทุนได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น คุณลักษณะนี้ช่วยประหยัดเวลาได้มากขึ้น
 3. พันธบัตรสีเขียว

  1. พันธบัตรสีเขียวแสดงถึงการลงทุนโดยตรงมากขึ้นในด้านความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม พันธบัตรเหล่านี้ซึ่งออกโดยบริษัทหรือรัฐบาล ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อให้ทุนแก่โครงการที่มีผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการริเริ่มด้านพลังงานทดแทนหรือโครงการลดมลพิษ การลงทุนในพันธบัตรสีเขียวช่วยให้บุคคลและสถาบันสามารถสนับสนุนโครงการด้านสิ่งแวดล้อมได้โดยตรง ในขณะเดียวกันก็ได้รับผลตอบแทนจากรายได้คงที่
  2. ตลาดพันธบัตรสีเขียวมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยมีผู้ออกตราสารหนี้มากขึ้นและโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินในแต่ละปี จากข้อมูลของ S&P Global แม้ว่าตลาดตราสารหนี้ทั่วโลกโดยรวมจะไม่เติบโตมากนัก แต่พวกเขาคาดหวังว่าการออกพันธบัตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สังคม ยั่งยืน และเชื่อมโยงกับความยั่งยืน (เรียกรวมกันว่า GSSSB) จะเป็นไปตามช่วงที่คาดการณ์ไว้ที่ 900 พันล้านดอลลาร์ถึง 1 ดอลลาร์ ล้านล้านในปี 2566 [4] ซึ่งจะคิดเป็นประมาณ 14% ถึง 16% ของพันธบัตรทั้งหมดที่ออกในระหว่างปี

การนำทางการลงทุนในการซื้อขายแบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน

การนำทางในตลาดเศรษฐกิจหมุนเวียนอาจดูยาก แต่ด้วยขั้นตอนที่ถูกต้อง นักลงทุนทุกคนก็สามารถเข้าถึงได้ ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนง่าย ๆ ที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นในสาขาการซื้อขายที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา:

 1. มุ่งเน้นไปที่การปฏิบัติตาม ESG

  1. นักลงทุนควรจัดลำดับความสำคัญของบริษัทที่แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามเกณฑ์ ESG อย่างเคร่งครัด บริษัทดังกล่าวมักจะแสดงความยืดหยุ่นและแนวทางที่ก้าวหน้า ซึ่งอาจทำให้พวกเขาเชื่อถือได้มากขึ้นสำหรับการลงทุนระยะยาว การปฏิบัติตาม ESG เป็นตัวบ่งชี้ที่ดีถึงความมุ่งมั่นของบริษัทต่อแนวปฏิบัติที่ยั่งยืน ซึ่งมีความสำคัญในเศรษฐกิจหมุนเวียน
 2. ใช้ประโยชน์จากนโยบายและสิ่งจูงใจของรัฐบาล

  1. การอัปเดตนโยบายของรัฐบาลและสิ่งจูงใจที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจหมุนเวียนสามารถช่วยให้นักลงทุนได้เปรียบในการแข่งขัน นโยบายต่าง ๆ เช่น แรงจูงใจด้านภาษีสำหรับแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืน หรือเงินอุดหนุนสำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีสีเขียว อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถในการทำกำไรและความสำเร็จของบริษัทในภาคส่วนนี้ นักลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากความรู้นี้ในการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลมากขึ้นว่าจะจัดสรรทรัพยากรของตนไปที่ใด
 3. ดำเนินการค้นคว้าอย่างละเอียด

  1. ขั้นตอนแรกสำหรับนักลงทุนคือการศึกษาตลาดเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างละเอียด สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการทำความเข้าใจผู้เล่นคนสำคัญ เทคโนโลยีที่พวกเขาใช้ และผลกระทบโดยรวมของการดำเนินธุรกิจที่มีต่อสิ่งแวดล้อม นักลงทุนควรรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มและนวัตกรรมล่าสุด เช่น ความก้าวหน้าในวัสดุชีวภาพ หรือการบูรณาการเทคโนโลยีบล็อกเชน เพื่อระบุบริษัทที่ไม่เพียงแต่ทำกำไรเท่านั้น แต่ยังมีส่วนสนับสนุนเชิงบวกต่อเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนอีกด้วย
 4. กระจายพอร์ตการลงทุน

  1. ในการซื้อขายแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การกระจายพอร์ตการลงทุนของคุณอาจเป็นกลยุทธ์ที่เป็นประโยชน์ ด้วยการรวมผลิตภัณฑ์การลงทุนที่หลากหลาย เช่น กองทุนรวม ETF และพันธบัตรสีเขียว คุณสามารถลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความผันผวนของตลาดได้ แนวทางที่หลากหลายนี้ทำให้เกิดพอร์ตโฟลิโอที่รอบด้าน และครอบคลุมแง่มุมต่าง ๆ ของเศรษฐกิจหมุนเวียน รวมถึงความคิดริเริ่มในการรีไซเคิลและแนวปฏิบัติด้านการผลิตที่ยั่งยืน
 5. ติดตามผลประสิทธิภาพของตลาดและปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสม

  1. ตลาดเศรษฐกิจหมุนเวียนก็เช่นเดียวกัน ตลาดอาจมีความผันผวนและการเปลี่ยนแปลง นักลงทุนจำเป็นต้องติดตามผลการดำเนินงานของตลาดอย่างสม่ำเสมอและเตรียมพร้อมที่จะปรับกลยุทธ์ตามความจำเป็น ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนการลงทุนจากภาคส่วนหนึ่งไปยังอีกภาคส่วนหนึ่งภายใน
  2. เศรษฐกิจหมุนเวียน หรือการเปลี่ยนแปลงความสมดุลระหว่างผลิตภัณฑ์การลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามแนวโน้มและการคาดการณ์ของตลาด
  3. การนำสิ่งเหล่านี้มาใช้ นักลงทุนสามารถนำทางไปสู่ความซับซ้อนของการซื้อขายแบบเศรษฐกิจหมุนเวียนได้ดีขึ้น โดยทำการตัดสินใจโดยมีข้อมูลครบถ้วนซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินและความมุ่งมั่นต่อความยั่งยืน

บทสรุป

อนาคตของการซื้อขายแบบเศรษฐกิจหมุนเวียนขึ้นอยู่กับความยั่งยืนและการพิจารณา ESG เป็นอย่างมาก สำหรับนักลงทุนที่ต้องการประสบความสำเร็จในแวดวงนี้ การประเมินและรวมผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ยั่งยืนไว้ในพอร์ตการลงทุนอย่างรอบคอบเป็นสิ่งสำคัญ

การเดินทางครั้งนี้ไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับความเฉียบแหลมทางการเงินเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความมุ่งมั่นในแนวทางปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและโมเดลธุรกิจที่มีจริยธรรมอีกด้วย ด้วยกลยุทธ์ที่ถูกต้องและทัศนคติที่มองไปข้างหน้า นักลงทุนมีความสามารถในการกำหนดอนาคตที่ยั่งยืนมากขึ้น ซึ่งส่งผลเชิงบวกต่อทั้งเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม

อ้างอิงจาก

 1. “Mycelium Packaging Market Expected to Reach US$ 187 Million by 2033, Driven by Increasing Demand for Sustainable and Eco-Friendly Packaging Solutions | Future Market Insights, Inc. – GlobeNewswire”. https://www.globenewswire.com/news-release/2023/05/10/2665212/0/en/Mycelium-Packaging-Market-Expected-to-Reach-US-187-Million-by-2033-Driven-by-Increasing-Demand-for-Sustainable-and-Eco-Friendly-Packaging-Solutions-Future-Market-Insights-Inc.html. Accessed 6 Dec 2023. 
 2. “3D PRINTING: ARE YOU READY FOR THE NEW DECENTRALIZED INDUSTRIAL REVOLUTION? – Wired”. https://www.wired.com/insights/2015/02/3d-printing-decentralized-industrial-revolution/. Accessed 6 Dec 2023. 
 3. “How to Tell If a Company Has High ESG Scores – Investopedia”. https://www.investopedia.com/company-esg-score-7480372. Accessed 6 Dec 2023. 
 4. “Global Sustainable Bonds 2023 Issuance To Exceed $900 Billion – S&P Global”. https://www.spglobal.com/esg/insights/featured/special-editorial/global-sustainable-bonds-2023-issuance-to-exceed-900-billion. Accessed 8 Dec 2023.